“ Wala pa,没有评论muna ako diyan kasi pina-finalize pa kung meron man,pinag-uusapan pa(我不想对此发表评论,因为事情正在最终确定,也就是说,如果正在进行讨论),” 41岁的参议员在星期二晚上在马卡蒂香格里拉饭店告诉《马尼拉时报》。 查看更多视频